LExcel-Learn- and excel

Privatlärare matematik, kemi och Excelkonsult

Några exempel på vad som går att göra med Office kalkylprogram

Koppla ihop flera register

Om du har flera register med samma unika poster t ex personnummer så går registerna att koppla ihop och du kan sedan enkelt skapa en rapport utifrån dina önskemål.

Skapa nya register från databanker

Genom att hämta in data direkt från källdata i stället för att kopiera så kan du skapa listor som alltid är aktuella. Det kan t ex gälla prislistor, hyreslistor eller inventeringslistor.  Du behöver alltså bara uppdaterar källdatan ( t ex ändra stavningen på ett namn) så slår det sedan igenom i alla andra kopplade listor.

Skapa blanketter

Du kan skapa din blankett (t ex faktura) i kalkylbladet som en mall och sedan hämta in data (t ex kundnr) från olika register och låta blanketten beräkna moms mm och på det sättet snabbt skapa unika kundfakturor direkt från mallen.

Hålla koll på när dina anställda (eller vänner) fyller jämt

Utifrån personnumret kan skapa en formel som påminner dig när det finns jämna födelsedagar att fira.

Enkelt ändra formatering m m på en hel kolumn

Det finns formler för att enkelt ändra från gemener till versaler, dela upp text på fler kolumner t ex efternamn i egen kolumn, byta plats på för-och efternamn.

Skapa digitala enkäter och formulär

Det går att skapa användarvänliga enkäter i Google Formulär och sedan hantera svaren i Google kalkylblad

 

 

Exemplerna ovan visar förstås bara en bråkdel av allt som går att göra med ett kalkylprogram som t ex Excel, men får tjäna som illustration över några av kalkylprogrammets användningsområden.

 

 Data som du har sprarad, eller som kan sparas, i listor eller register hanteras bäst i Excel 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Epost: [javascript protected email address] 

Telefon: 073-218 72 45

Vårt Nyhetsbrev. Skriv in din mejladress

Privatundervisning Kurser Abonnemang

Excelkurser
Prenumeration på Excelsupport
Privatundervisning i matematik, fysik och kemi
Prenumeration på -Fråga läraren

Här går att se vilka tider som går att boka